Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 26.7.2010 - Quadu v. parlamentti

(Asia F-29/07)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 117, 26.5.2007, s. 37.