Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 26 iulie 2010 - Quadu/Parlamentul European

(Cauza F-29/07)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 117, 26.5.2007, p. 37.