Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 26. julija 2010 - Quadu proti Parlamentu

(Zadeva F-29/07)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 117, 26.5.2007, str. 37.