Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 26 juli 2010 - Quadu mot Europaparlamentet

(Mål F-29/07)1

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 117, 26.5.2007, s.37.