Language of document :

Žaloba podaná dne 17. srpna 2010 - De Britto Patricio-Dias v. Komise

(Věc F-66/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Jorge De Britto Patricio-Dias (Brusel, Belgie) (zástupce: L. Massaux, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení posudku o vývoji služebního postupu žalobce vztahujícího se k období od 1. ledna do 31. prosince 2008 v rozsahu, ve kterém ho zařadil do úrovně výkonu III a přiznal mu dva body potřebné k povýšení.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí OOJ č. R/98/10 ze dne 12. května 2010 a v případě potřeby i posudek o vývoji služebního postupu vztahující se k období od 1. ledna do 31. prosince 2008;

uložit žalované, aby uhradila částku vypočtenou ex aequo et bono ve výši 25 000 eur;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________