Language of document :

Sag anlagt den 17. august 2010 - De Britto Patricio-Dias mod Kommissionen

(Sag F-66/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Jorge De Britto Patricio-Dias (Bruxelles, Belgien) (ved avocat L. Massaux)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2008, for så vidt som han deri er indplaceret i indsatsniveau III og er blevet tildelt to forfremmelsespoint.

Sagsøgerens påstande

Ansættelsesmyndighedens afgørelse nr. R/98/10 af 12. maj 2010 annulleres, og om fornødent annulleres karriereudviklingsrapporten for perioden 1. januar til 31. december 2008.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale et beløb, der efter ret og billighed kan opgøres til 25 000 EUR.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________