Language of document :

17. augustil 2010 esitatud hagi - De Britto Patricio-Dias versus komisjon

(kohtuasi F-66/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Jorge De Britto Patricio-Dias (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Massaux)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hageja karjääriarengu aruanne, mis käsitleb ajavahemikku 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2008, mille kohaselt määrati hageja III palgaastmele ja talle anti kaks edutamispunkti.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetav asutuse 12. mai 2010. aasta otsus nr R/98/10 ja vajaduse korral karjääriarengu aruanne, mis käsitleb ajavahemikku 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2008;

mõista kostjalt välja ex aequo et bono põhimõttel summa 25 000 eurot;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________