Language of document :

Kanne 17.8.2010 - De Britto Patricio-Dias v. komissio

(Asia F-66/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Jorge De Britto Patricio-Dias (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Massaux)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajan ajanjaksoa 1.1.-31.12.2008 koskevan urakehitystä koskevan kertomuksen kumoaminen siltä osin kuin hänet on luokiteltu suoritustasolle III ja hänelle on annettu 2 ylennyspistettä

Vaatimukset

12.5.2010 tehty nimittävän viranomaisen päätös nro R/98/10 ja tarvittavin osin ajanjaksoa 1.1.-31.12.2008 koskeva urakehitystä koskeva kertomus on kumottava

vastaaja on velvoitettava maksamaan kohtuullisena pidetty 25 000 euron summa

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________