Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 17. augustā - De Britto Patricio-Dias/Komisija

(lieta F-66/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Jorge De Britto Patricio-Dias (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - L. Massaux, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasītāja karjeras attīstības ziņojuma par laika posmu no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, ciktāl tajā viņš ir klasificēts III izpildes līmenī un viņam piešķirti divi paaugstināšanas amatā punkti, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2010. gada 12. maija lēmumu Nr. R/98/10 un, ciktāl nepieciešams, karjeras attīstības ziņojumu par laika posmu no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim;

piespriest atbildētājai samaksāt ex aequo et bono novērtēto summu EUR 25 000 apmērā;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________