Language of document :

Beroep ingesteld op 17 augustus 2010 - De Britto Patricio-Dias / Commissie

(Zaak F-66/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Jorge De Britto Patricio-Dias (Brussel, België) (vertegenwoordiger: L. Massaux, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2008, voor zover hij daarbij is ingedeeld in prestatieniveau III en hem twee bevorderingspunten zijn toegekend

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van besluit nr. R/98/10 van het TABG van 12 mei 2010 en, voor zover nodig, van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2008;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een bedrag dat ex aequo et bono op 25 000 EUR wordt geraamd;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.

____________