Language of document :

Acțiune introdusă la 17 august 2010 - De Britto Patricio-Dias/Comisia

(Cauza F-66/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Jorge De Britto Patricio-Dias (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Massaux, avocat)

Pârâtă: Comisia Eureopeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea raportului de evaluare a carierei reclamantului privind perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2008 și 31 decembrie 2008 în măsura în care prin acesta a fost clasificat la nivelul de performanță III și i-au fost atribuite două puncte de promovare.

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei AIPN nr. R/98/10 din 12 mai 2010 și, în măsura necesară, a raportului de evaluare a carierei privind perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2008 și 31 decembrie 2008;

obligarea pârâtei la plata unei sume evaluate ex aequo et bono la 25 000 euro;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________