Language of document :

Tožba, vložena 17. avgusta 2010 - De Britto Patricio-Dias proti Komisiji

(Zadeva F-66/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Jorge De Britto Patricio-Dias (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Massaux, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti kariernega ocenjevalnega poročila tožeče stranke za obdobje od 1. januarja 2008 do 31 decembra 2008, ker je bila na podlagi tega poročila tožeča stranka razvrščena v stopnjo uspešnosti III in ker sta ji bili dodeljeni dve napredovalni točki.

Predlogi tožeče stranke

-    odločba OI št.° R/98/10 z dne 12. maja 2010 in, če je potrebno, karierno ocenjevalno poročilo za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008 naj se razglasita za nična;

-    toženi stranki naj se naloži, da plača 25.000 EUR, znesek, ocenjen ex aequo et bono;

-    Evropski komisiji naj se naloži plačilo.

____________