Language of document :

Talan väckt den 17 augusti 2010 - De Britto Patricio-Dias mot kommissionen

(Mål F-66/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jorge De Britto Patricio-Dias (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Massaux)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av sökandens karriärutvecklingsrapport för perioden den 1 januari till den 31 december 2008, i den mån som det fastställs däri att sökanden omfattas av prestationsnivå III och han tilldelas två befordringspoäng.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut nr R-98/10 av den 12 maj 2010 och, vid behov, karriärutvecklingsrapporten för perioden den 1 januari till den 31 december 2008,

förplikta svaranden att utge skadestånd vilket i enlighet med rätt och billighet (ex aequo et bono) ska fastställas till 25 000 euro, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________