Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 9. července 2010 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-91/09)1

"Veřejná služba - Úředníci - Přiměřená lhůta pro předložení návrhu na náhradu škody - Opožděnost "

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a C. Berardis-Kayser, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokátem)

Předmět věci

Zamítnutí Komisí návrhu žalobce na náhradu škody, která mu údajně vznikla z důvodu dopisu, kterým žalovaná požádala lékaře o provedení kontrolní lékařské prohlídky za účelem ověření skutečné pracovní neschopnosti žalobce

Výrok usnesení

Žaloba se částečně zamítá jako zjevně nepřípustná a částečně jako zjevně neopodstatněná.

Luigi Marcucciovi se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 11, 16.9.2010, s. 41.