Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 9. jūlija rīkojums - Marcuccio/Komisija

(lieta F-91/09) 

Civildienests - Ierēdņi - Saprātīgs termiņš prasības par zaudējumu atlīdzību iesniegšanai - Nokavējums

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, avvocato)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Curall un C. Berardis-Kayser, kam palīdz A. Dal Ferro, avvocato)

Priekšmets

Komisijas lēmums, ar kuru ir noraidīts prasītāja lūgums atlīdzināt kaitējumu, kas radies sakarā ar vēstuli, ar kuru atbildētāja lūdza kādam ārstam veikt medicīnisko izmeklēšanu, lai pārbaudītu prasītāja faktisko darba nespēju

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt daļēji kā acīmredzami nepieņemamu un daļēji kā acīmredzami nepamatotu;

Marcuccio atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________