Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-9 ta' Lulju 2010 - Marcuccio vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-91/09) 1

"Servizz Pubbliku - Uffiċjali - Terminu raġjonevoli għall-preżentata ta' talba għad-danni - Dewmien"

Lingwa tal-kawża:it-Taljan

Partijiet

Rikorrent: Luigi Marcuccio (Tricase, l-Italja) (rappreżentant: G. Cipressa, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: J. Currall u C. Berardis-Kayser, aġenti, assistiti minn A. Dal Ferro, avukat)

Suġġett

Iċ-ċaħda min-naħa tal-Kummissjoni tat-talba tar-rikorrent intiża sabiex jinkiseb kumpens għad-danni allegatament subiti minħabba ittra li biha l-konvenuta kienet talbet lil tabib jipproċedi b'eżami mediku ta' kontroll, sabiex jiġi evalwat jekk ir-rikorrent kienx effettivament kapaċi jaħdem.

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud parzjalment bħala manifestament inammissibbli u parzjalment bħala manifestament infondat.

L. Marcuccio huwa kkundannat għall-ispejjeż kollha.

____________

1 - ĠU C 11, 16.01.2010, p. 41.