Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 9 iulie 2010 - Marcuccio/Comisia

(Cauza F-91/09)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Termen rezonabil pentru introducerea unei cereri de despăgubiri - Tardivitate)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: G. Cipresa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și C. Berardis-Kayser, agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Respingerea de către Comisie a cererii reclamantului având ca obiect repararea prejudiciului pe care acesta pretinde că l-a suferit ca urmare a scrisorii prin care pârâta a solicitat unui medic să realizeze o vizită medicală de control, pentru a verifica în ce măsură reclamantul este efectiv inapt de muncă

Dispozitivul

Respinge acţiunea în parte ca vădit inadmisibilă şi în parte ca vădit nefondată.

Îl obligă pe domnul Marcuccio la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 11, 16.1.2010, p. 41.