Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 29 iunie 2010 - Martin/Oficiul European de Poliție (Europol)

(Cauza F-38/09)1

(Funcție publică - Personal al Europol - Nereînnoirea unui contract - Contract cu durată nedeterminată - Articolul 6 din Statutul personalului Europol - Principiul respectării dreptului la apărare)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamantă: Breige Martin (Dublin, Irlanda) (reprezentanți: inițial P. de Casparis, avocat, ulterior W. J. Dammingh și N. D. Dane, avocați)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol) (reprezentanți: D. Neumann și D. El Khoury, agenți, asistați de B. Wägenbaur și R. Van der Hout, avocați)

Obiectul

Anularea deciziei din 12 iunie 2008 de informare a reclamantei cu privire la imposibilitatea de a i se oferi un post permanent, precum și a deciziei din 7 ianuarie 2009 de respingere a reclamației formulate împotriva primei decizii.

Dispozitivul

Anulează decizia din 12 iunie 2008 prin care Oficiul European de Poliție (Europol) a refuzat să acorde doamnei Martin un contract cu durată nedeterminată.

Obligă Europol la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 167, 18.07.09, p. 25.