Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 24ης Αυγούστου 2010 - Marcuccio κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-69/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Marcuccio (Tricase, Ιταλία) (εκπρόσωπος: G.Cipressa, δικηγόρος)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα του προσφεύγοντος-ενάγοντος (στο εξής: προσφεύγων) περί αποκαταστήσεως της ζημίας που υπέστη λόγω του ότι η προσφεύγουσα-εναγομένη (στο εξής: προσφεύγουσα) απέστειλε επιστολή σε δικηγόρο ο οποίος δεν ήταν ακόμη εκπρόσωπός του.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όποια και αν είναι η μορφή της, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση, της 30ης Οκτωβρίου 2009, την οποία ο προσφεύγων απέστειλε στην Αρμόδια για τους Διορισμούς Αρχή (στο εξής:ΑΔΑ)·

να ακυρώσει το από 11 Νοεμβρίου 2009 σημείωμα με αριθμό πρωτοκόλλου ADMIN.B.2/MB/1sD(09)29814·

να ακυρώσει, καθόσον είναι αναγκαίο, την πράξη της Επιτροπής με την οποία απορρίφθηκε η από 25 Ιανουαρίου 2010 διοικητική ένσταση την οποία ο προσφεύγων απέστειλε στην ΑΔΑ και με την οποία ζήτησε να ακυρωθεί η απόφαση περί απορρίψεως της αιτήσεως της 30ης Οκτωβρίου 2009 και να γίνει δεκτή η αίτηση της 30ής Οκτωβρίου 2009·

να ακυρώσει, καθόσον είναι αναγκαίο, το σημείωμα με αριθμό πρωτοκόλλου HR.D.2/MB/ls Ares (2010) 251054, της 10ης Μαΐου 2010, το οποίο έχει συνταχθεί στη γαλλική γλώσσα και το οποίο παρελήφθη από τον προσφεύγοντα μετά τις 17 Μαΐου 2010, συνοδευόμενο από τη μετάφρασή του στα ιταλικά·

να υποχρεώσει την Επιτροπή να αποκαταστήσει τη ζημία που αδικαιολόγητα υπέστη ο προσφεύγων λόγω του ότι η Επιτροπή απέστειλε στον δικηγόρο Giuseppe Cipressa το σημείωμα της 10ης Αυγούστου 2009, με αριθμό πρωτοκόλλου ADMIN.B.2/MB/ksD(09)20658, καταβάλλοντας στον προσφεύγοντα το ποσό των 10 000 ευρώ, ή κάποιο μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό που το ΔΔΔ θα κρίνει δίκαιο και προσήκον·

να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα, από της επομένης της ημέρας κατά την οποία η αίτηση της 30ής Οκτωβρίου 2009 περιήλθε στην Επιτροπή μέχρι την καταβολή του ποσού των 10 000 ευρώ, τους τόκους επί του ποσού αυτού, με ετήσιο επιτόκιο 10 % και ετήσια κεφαλαιοποίηση·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

____________