Language of document :

Kanne 24.8.2010 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-69/10)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisen päätöksen kumoamisvaatimus, jolla hylättiin kantajan vahingonkorvausvaatimus, joka liittyi siihen, että vastaajan väitetään lähettäneen kirjeen asianajajalle, joka ei vielä edustanut kantajaa tässä asiassa

Vaatimukset

on kumottava Euroopan komission tekemä päätös - tämän päätöksen muodosta riippumatta -, jolla hylättiin 30.10.2009 päivätty hakemus, jonka kantaja oli lähettänyt nimittävälle viranomaiselle

on kumottava 11.11.2009 päivätty asiakirja, jonka viitenumero on ADMIN.B.2/MB/1sD(09)29814

siinä määrin kuin on tarpeen, on kumottava komission päätös, jolla hylättiin 25.1.2010 päivätty valitus, jonka kantaja oli toimittanut nimittävälle viranomaiselle ja joka oli tehty päätöksestä, jolla oli hylätty 30.10.2009 tehty hakemus, tämän jälkimmäisen hylkäyspäätöksen kumoamiseksi ja 30.10.2009 tehdyn hakemuksen hyväksymiseksi

siinä määrin kuin on tarpeen, on kumottava 10.5.2010 päivätty asiakirja, jonka viitenumero on HR.D.2/MB/ls Ares (2010) 251054, joka on laadittu ranskaksi ja jonka kantaja vastaanotti 17.5.2010 italiankielisen käännöksen kera

komissio on velvoitettava korvaamaan vahinko, joka kantajalle aiheutui epäoikeudenmukaisesti siitä, että 10.8.2009 päivätty asiakirja, jonka viitenumero on ADMIN.B.2/MB/ksD(09)20658, lähetettiin asianajaja Giuseppe Cipressalle, maksamalla kantajalle 10 000 euron suuruinen summa tai tätä suurempi tai pienempi summa, jonka tuomioistuin katsoo oikeudenmukaiseksi ja kohtuulliseksi

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle siitä päivästä seuraavasta päivästä lukien, jona 30.10.2009 päivätty hakemus saapui komissioon, 10 000 euron suuruisen summan tosiasialliseen maksamiseen saakka 10 prosentin vuotuinen pääomitettu korko kyseiselle summalle

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________