Language of document :

2010. augusztus 24-én benyújtott kereset - Marcuccio kontra Bizottság

(F-69/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes által amiatt elszenvedett kár megtérítése iránti kérelem elutasításáról szóló határozat megsemmisítése, hogy az alperes olyan ügyvédnek küldött levelet, aki még nem volt a felperes képviselője.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatósághoz 2009. október 30-án benyújtott felperesi kérelmet elutasító európai bizottsági határozatot, annak formájától függetlenül;

semmisítse meg az ADMIN.B.2/MB/1s D(09)29814. sz., 2009. november 11-i értesítést;

semmisítse meg - amennyiben szükséges - a 2009. október 30-i kérelem elutasításáról szóló határozattal szemben az e határozat megsemmisítésére, valamint a 2009. október 30-i kérelem kedvező elbírálására irányuló, a felperes által a kinevezésre jogosult hatóság részére megküldött 2010. január 25-i panaszt elutasító bizottsági jogi aktust;

semmisítse meg - amennyiben szükséges - a francia nyelven készült, a felperes által 2010. május 17-én átvett, olasz nyelvű fordítással kísért HR.D.2/MB/ls Ares (2010) 251054. sz., 2010. május 10-i értesítést;

kötelezze a Bizottságot a felperes által amiatt indokolatlanul elszenvedett kár megtérítésére, hogy a Bizottság az ADMIN.B.2/MB/ks D(09)20658. sz., 2009. augusztus 10-i értesítést Giuseppe Cipressa ügyvédnek küldte meg, valamint a felperes részére 10.000,00 euró összeg, illetve a Közszolgálati Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak tartott magasabb vagy alacsonyabb összeg megfizetésére;

kötelezze a Bizottságot, hogy a 2009. október 30-i kérelem Bizottsághoz történő megérkezését követő napjától a 10000,00 euró összeg tényleges megfizetéséig terjedő időszakra fizessen meg a felperesnek évi 10%-os kamatot, évenkénti tőkésítés mellett;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizottságot a költségek viselésére.

____________