Language of document :

Tožba, vložena 24. avgusta 2010 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-69/10)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi zahteve tožeče stranke za povrnitev škode, nastale s tem, da je tožena stranka poslala dopis odvetniku, ki še ni bil njen zastopnik.

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se ničnosti odločbe Evropske Komisije, sprejete v kakršni koli obliki, s katero je bila zavrnjena zahteva z dne 30. oktobra 2009, ki jo je tožeča stranka poslala organu za imenovanje;

razglasi naj se ničnosti obvestila z dne 11. novembra 2009, z referenčno oznako ADMIN.B.2/MB/1sD(09)29814;

če je potrebno, razglasi naj se ničnosti akta Komisije, s katerim je zavrnila ugovor z dne 25. januarja 2010, ki ga je tožeča stranka poslala organu za imenovanje in je bil vložen zoper odločbo o zavrnitvi zahteve z dne 30. novembra 2009 za razglasitev ničnosti zadnjenavedne odločbe o zavrnitvi in za ugoditev zahtevi z dne 30. oktobra 2009;

če je potrebno, razglasi naj se ničnost obvestila z referenčno oznako HR.D.2/MB/ls Ares (2010) 251054 z dne 10. maja 2010, sestavljenega v francoskem jeziku, ki ga je tožeča stranka prejela po 17. maju 2010 in ki mu je bil priložen prevod v italijanski jezik;

Komisiji naj se naloži povračilo škode, ki je tožeči stranki neupravičeno nastala s tem, da je bilo obvestilo z dne 10. avgusta 2009 z referenčno oznako ADMIN.B.2/MB/ksD(09)20658 poslano odvetniku Giuseppeju Cipressa, tako da se ji naloži, naj tožeči stranki plača 10.000 EUR ali znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence menilo, da je pošten in pravičen;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki plača zamudne obresti na znesek 10.000 EUR, ki tečejo od dneva po tem, ko je Komisija prejela predlog z dne 30. oktobra 2009, do celotnega plačila navedenega zneska, po 10% letni obrestni meri in z letno kapitalizacijo;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________