Language of document :

Kanne 27.8.2010 - Hidalgo v. Euroopan parlamentti

(Asia F-70/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: José Manuel Hidalgo (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1296/2009 perusteella suoritetun Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuosittaisen mukautuksen yhteydessä kantajan palkan tarkistuksesta ajanjaksolla heinäkuusta joulukuuhun 2009 annetun todistuksen ja 1.1.2010 alkaen laadittujen palkkatodistusten kumoaminen ja vahingonkorvausvaatimus.

Vaatimukset

On todettava, että neuvoston asetusta (EU, Euratom) N:o 1296/2009 ei voida soveltaa.

Se Euroopan parlamentin pääsihteerin 4.6.2010 tekemä päätös on kumottava, jolla hylättiin kantajan valitus neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1296/2009 mukaisesti laaditusta todistuksesta, joka koski kantajan palkan tarkistusta ajanjaksolla heinäkuusta joulukuuhun 2009, ja 1.1.2010 alkaen laadituista palkkatodistuksista.

Euroopan parlamentin päätökset, joilla laadittiin neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1296/2009 mukaisesti todistus kantajan palkan tarkistuksesta ajanjaksolla heinäkuusta joulukuuhun 2009 ja palkkatodistukset 1.1.2010 alkaen, on kumottava tarvittavilta osin.

Euroopan parlamentti on velvoitettava maksamaan kantajalle ne viivästyneet palkkasaatavat, joihin hänellä on oikeus, korkoineen, jotka lasketaan palkkasaatavien syntymispäivästä Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioille vahvistaman korkokannan mukaisesti, korotettuna kahdella pisteellä.

Euroopan parlamentti on velvoitettava suorittamaan yhden euron symbolinen korvaus tapahtuneista virkavirheistä ja aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.

____________