Language of document :

2010. augusztus 27-én benyújtott kereset - Hidalgo kontra Európai Parlament

(F-70/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: José Manuel Hidalgo (Brüsszel, Belgium) (képviselők: A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

A felperes díjazásának a 2009. július és december közötti időszakra szóló kiigazítására vonatkozó illetményelszámolás, valamint a 2010. január 1-je óta a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának a 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendelet alapján történő éves kiigazítása keretében megállapított illetményelszámolások megsemmisítése, illetve kártérítési kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék mondja ki, hogy a 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendelet nem alkalmazható;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Parlament főtitkárának 2010. június 4-i határozatát, amelyben elutasította a felperes által a díjazásának a 2009. július és december közötti időszakra szóló kiigazítására vonatkozó illetményelszámolással, valamint a 2010. január 1-je óta a 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendelet alapján megállapított illetményelszámolásokkal szemben benyújtott panaszt;

a Közszolgálati Törvényszék - amennyiben szükséges - semmisítse meg a felperes díjazásának a 2009. július és december közötti időszakra szóló kiigazítására vonatkozó illetményelszámolásról, valamint a 2010. január 1-je óta a 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendelet alapján megállapított illetményelszámolásokról szóló európai parlamenti határozatokat;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Parlamentet a felperesnek járó fizetési hátralékoknak az Európai Központi Bank által a főbb refinanszírozási műveletekre meghatározott kamatlábat két százalékponttal meghaladó, a hátralék esedékességének időpontjától számított késedelmi kamattal növelt összege megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Parlamentet egyfelől az elkövetetett közszolgálati kötelességszegés miatt 1 euró jelképes kártérítés megfizetésére, másfelől a költségek viselésére.

____________