Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 13. července 2010 - Allen a další v. Komise

(Věc F-103/09)1

"Veřejná služba - Personál zaměstnaný v rámci projektu JET - Žaloba na náhradu škody - Přiměřená lhůta - Opožděnost"

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: John Allen (Horspath, Spojené království) a další (zástupci: P. Lasok, QC, I. Hutton a B. Lask, barristers)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na náhradu škody způsobené žalobcům skutečností, že je žalovaná nepřijala do zaměstnání jakožto dočasné pracovníky během období, během kterého byli zaměstnáni ve společném podniku JET

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

J. Allenovi a dalším 110 žalobcům, jejichž jména zůstala na seznamu žalobců, se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 37, 13.2.2010, s. 51.