Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 13. juli 2010 - Allen m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-103/09) 1

(Personalesag - personale ansat inden for rammerne af JET-projektet - erstatningssøgsmål - rimelig frist - for sent anlagt)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: John Allen (Horspath, Det Forenede Kongerige) m.fl. (ved P. Lasok, QC, barristers I. Hutton og B. Lask)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Curall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om erstatning for den skade, som sagsøgerne led som følge af, at Kommissionen ikke havde ansat sagsøgerne som midlertidigt ansatte i den periode, hvor de var beskæftiget ved Fællesforetagendet JET.

Konklusion

Sagen afvises.

John Allan og de 110 øvrige sagsøgere, hvis navne er blevet opretholdt på listen over sagsøgere, betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 37 af 13.2.2010, s. 51.