Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 13.7.2010 - Allen ym. v. komissio

(Asia F-103/09)1

(Henkilöstö - JET-hankkeen yhteydessä palvelukseen otettu henkilöstö - Vahingonkorvauskanne - Kohtuullinen aika - Kohtuullinen aika on ylitetty)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: John Allen (Horspath, Yhdistynyt kuningaskunta) ynnä muut (edustajat: P. Lasok, QC, barrister I. Hutton ja barrister B. Lask)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan korvausta vahingosta, joka kantajille on aiheutunut siitä, että vastaaja ei ottanut kantajia palvelukseen väliaikaisina toimihenkilöinä ajanjaksolla, jolloin he työskentelivät JET-nimisen yhteisyrityksen palveluksessa

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta.

Allen ja 110 muuta kantajaa, joiden nimet on säilytetty kantajien luettelossa, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 37, 13.2.2010, s. 51.