Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 29. juni 2010 - Armitage-Wilson mod Den Europæiske Politienhed (Europol)

(Sag F-36/09) 1

(Personalesag - Europols personale - ingen forlængelse af en kontrakt - kontrakt på ubestemt tid - artikel 6 i vedtægten for Europols personale - princippet om retten til forsvar)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Kate Armitage-Wilson (Haag, Nederlandene) (ved avocat W.J. Dammingh)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol) (ved D. Neumann og D. El Khoury, som befuldmægtigede, bistået af avocats B. Wägenbaur og R. Van der Hout)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen af 12. juni 2008, hvorved sagsøgeren fik meddelelse om, at det ikke var muligt at tilbyde hende en fast stilling, og af afgørelsen af 7. januar 2009 om afslag på den klage, hun havde indgivet over den første afgørelse.

Konklusion

1)    Den Europæiske Politienheds afgørelse af 12. juni 2008, hvorved den afviste at tildele Kate Armitage-Wilson en ansættelseskontrakt på ubestemt tid, annulleres.

2)    Europol betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 167 af 18.7.2009, s. 26.