Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 29 iunie 2010 - Armitage-Wilson/Oficiul European de Poliție (Europol)

(Cauza F-36/09)1

(Funcție publică - Personal al Europol - Neînnoirea contractului - Contract cu durată nedeterminată - Articolul 6 din Statutul personalului Europol - Principiul respectării dreptului la apărare)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamantă: Kate Armitage-Wilson (Haga, Țările de Jos) (reprezentant: W. J. Dammingh, avocat)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol) (reprezentanți: D. Neumann și D. El Khoury, agenți, asistați de B. Wägenbaur și R. Van der Hout, avocați)

Obiectul

Anularea deciziei din 12 iunie 2008 prin care reclamanta a fost informată cu privire la imposibilitatea de a i se oferi un post permanent, precum și a deciziei din 7 ianuarie 2009 de respingere a reclamației introduse împotriva primei decizii

Dispozitivul

Anulează decizia din 12 iunie 2008 prin care Oficiul European de Poliție (Europol) a refuzat să acorde un contract cu durată nedeterminată doamnei Armitage-Wilson.

Obligă Europol la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 167, 18.7.2009, p. 26.