Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 29. června 2010 - Palou Martínez v. Komise

(Věc F-11/10)

"Veřejná služba - Úředníci - Zjevná nepřípustnost - Opožděnost - Nedodržení postupu před zahájením soudního řízení - Článek 35 odst. 1 písm. e) jednacího řádu"

Jednací jazyk: francouzština

Žalobkyně : María Soledad Palou Martínez (Barcelona, Španělsko) (zástupce: V. Balfagon Costa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět věci

Žaloba na zrušení rozhodnutí o přeřazení žalobkyně do sídla v Bruselu

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná.

Palou Martínez ponese vlastní náklady řízení.

____________