Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 29. juni 2010 - Palou Martínez mod Kommissionen

(Sag F-11/10)

(Personalesag - tjenestemænd - åbenbart afvisningsgrundlag - for sent anlagt - manglende overholdelse af den administrative procedure - procesreglementets artikel 35, stk. 1, litra e))

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: María Soledad Palou Martínez (Barcelona, Spanien) (ved avocat Balfagon Costa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at omplacere sagsøgeren til tjenestestedet i Bruxelles

Konklusion

Sagen afvises.

María Soledad Palou Martínez betaler sagens omkostninger.

____________