Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 29. juuni 2010. aasta määrus - Palou Martínez versus komisjon

(kohtuasi F-11/10)

(Avalik teenistus - Ametnikud - Ilmselge vastuvõetamatus - Hilinemine - Kohtueelse menetluse järgimata jätmine - Kodukorra artikli 35 lõike 1 punkt e)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: María Soledad Palou Martínez (Barcelona, Hispaania) (esindaja: advokaat V. Balfagon Costa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Ese

Nõue tühistada otsus määrata hageja ümber institutsiooni asukohta Brüsselis.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

M. S. Palou Martínez kannab ise oma kohtukulud.

____________