Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 29.6.2010 - Palou Martínez v. komissio

(Asia F-11/10)

(Henkilöstö - Virkamiehet - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen - Myöhästyminen - Oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn noudattamatta jättäminen - Työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdan e alakohta)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: María Soledad Palou Martínez (Barcelona, Espanja) (edustaja: asianajaja V. Balfagon Costa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeudenkäynnin kohde

Sen päätöksen kumoamista koskeva vaatimus, jolla kantajan asemapaikka siirrettiin Brysseliin.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Palou Martínez vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________