Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 29 iunie 2010 -Palou Martínez/Comisia

(Cauza F-11/10)

[Funcţie publică - Funcţionari - Inadmisibilitate vădită - Tardivitate - Nerespectarea procedurii precontencioase - Articolul 35 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul de procedură]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: María Soledad Palou Martínez (Barcelona, Spania) (reprezentant: V. Balfagon Costa, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de schimbare a repartizării reclamantei la sediul din Bruxelles

Dispozitivul

Respinge acţiunea ca vădit inadmisibilă.

Doamna Palou Martínez suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________