Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 29. júna 2010 - Palou Martínez/Komisia

(vec F-11/10)

(Verejná služba - Úradníci - Zjavná neprípustnosť - Omeškanie - Nedodržanie konania pred podaním žaloby - Článok 35 ods. 1 písm. e) rokovacieho poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: María Soledad Palou Martínez (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: V. Balfagon Costa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia o opätovnom pridelení žalobkyne do sídla v Bruseli

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    M. S. Palou Martínez znáša svoje vlastné trovy konania.

____________