Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 29. junija 2010 - Palou Martínez proti Komisiji

(Zadeva F-11/10)

(Javni uslužbenci - Uradniki - Očitna nedopustnost - Zamuda - Kršitev predhodnega postopka - Člen 35(1)(e) Poslovnika)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: María Soledad Palou Martínez (Barcelona, Španija) (zastopnik: V. Balfagon Costa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe o premestitvi tožeče stranke na sedež v Bruslju

Izrek

1)    Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

2)    M. S. Palou Martínez nosi svoje stroške.

____________