Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 29 juni 2010 - Palou Martínez mot kommissionen

(Mål F-11/10)

(Personalmål - Tjänstemän - Uppenbart att talan skall avvisas - Dröjsmål - Det administrativa förfarandet har inte respekterats - Artikel 35.1 e i rättegångsreglerna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: María Soledad Palou Martínez (Barcelona, Spanien) (ombud: advokaten V. Balfagon Costa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att ändra sökandens tjänsteplacering till Bryssel.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

María Soledad Palou Martínez ska bära sina egna rättegångskostnader.

____________