Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 30. června 2010 - Hanot v. Komise

(Věc F-30/06)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 131, 3.6.2006, s. 50.