Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 30.6.2010 - Hanot v. komissio

(Asia F-30/06)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 131, 3.6.2006, s. 50.