Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-30 ta' Ġunju 2010 - Hanot vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-30/06) 1

Lingwa tal-kawża : il-Franċiż

Il-President tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1 - ĠU C 131, 03.06.2006. p. 50.