Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 30. júna 2010 - Hanot/Komisia

(vec F-30/06)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 131, 3.6.2006, s. 50.