Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 30 juni 2010 - Hanot mot kommissionen

(Mål F-30/06)1

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 131, 03.06.2006, s. 50.