Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 29. juni 2010 - Goddijn mod Den Europæiske Politienhed (Europol)

(Sag F-39/09) 1

(Personalesag - Europols personale - ingen fornyelse af en kontrakt - kontrakt på ubestemt tid - artikel 6 i vedtægten for Europols personale - princippet om overholdelsen af retten til forsvar)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Jaqueline Goddijn (Breda, Nederlandene) (først ved avocat P. de Casparis, dernæst ved avocats W.J. Dammingh og N.D. Dane)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol) (ved D. Neumann og D. El Khoury, som befuldmægtigede, bistået af avocats B. Wägenbaur og R. Van der Hout)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen af 12. juni 2008, hvorved sagsøgeren fik meddelelse om, at der ikke var mulighed for at tilbyde hende en fast stilling, og af afgørelsen af 7. januar 2009 om afslag på klagen over den første afgørelse.

Konklusion

1)    Afgørelsen af 12. juni 2008, hvorved Den Europæiske Politienhed (Europol) afviste at tilbyde Jaqueline Goddijn en ansættelseskontrakt på ubestemt tid, annulleres

2)    Europol betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 167 af 18.7.2009, s. 27.