Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 29 iunie 2010 - Goddijn/Oficiul European de Poliție (Europol)

(Cauza F-39/09)1

(Funcţie publică - Personalul Europol - Neprelungire a unui contract - Contract pe perioadă nedeterminată - Articolul 6 din Statutul personalului Europol - Principiul respectării dreptului la apărare)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamantă: Jacqueline Goddijn (Breda, Ţările de Jos) (reprezentanți: iniţial P. de Casparis, avocat, ulterior W. J. Dammingh şi N. D. Dane, avocaţi)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol) (reprezentanți: D. Neumann şi D. El Khoury, agenţi, asistaţi de B. Wägenbaur şi de R. Van der Hout, avocaţi)

Obiectul

Anularea deciziei din 12 iunie 2008 prin care reclamanta a fost informată în legătură cu imposibilitatea de a i se oferi un post permanent, precum și a deciziei din 7 ianuarie 2009 prin care se respinge reclamația depusă împotriva primei decizii

Dispozitivul

Anulează decizia din 12 iunie 2008 prin care Oficiul European de Poliție (Europol) a refuzat acordarea unui contract pe durată nedeterminată doamnei Goddijn.

Obligă Oficiul European de Poliție la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 167, 18.7.2009, p. 27.