Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 26. juli 2010 - Vereecken mod Kommissionen

(Sag F-86/06) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 237 af 30.9.2006, s. 19.