Language of document :

Civildienesta tiesas 2010. gada 26. jūlija rīkojums - Vereecken/Komisija

(lieta F-86/06) 1

Tiesvedības valoda - franču

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 237, 30.09.2006., 19. lpp.