Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 26 juli 2010 - Vereecken / Commissie

(Zaak F-86/06)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 237 van 30.9.2006, blz. 19.