Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 26 iulie 2010 - Vereecken/Comisia

(Cauza F-86/06)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 237, 30.9.2006, p. 19.