Language of document :

Žaloba podaná dne 20. srpna 2010 - Behnke v. Komise

(Věc F-68/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Thorsten Behnke (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská Komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí zařadit žalobce do výkonnostní skupiny II a přidělit mu 5 bodů pro povýšení na základě posudku o vývoji jeho služebního postupu za období od 1. ledna do 31. prosince 2008

Návrhové žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí zařadit žalobce do výkonnostní skupiny II a přidělit mu 5 bodů pro povýšení na základě posudku o vývoji jeho služebního postupu za období od 1. ledna do 31. prosince 2008;

podpůrně, určit, že čl. 8 odst. 4 obecných prováděcích ustanovení k článku 43 služebního řádu je protiprávní v rozsahu, v němž umožňuje přijetí stanoviska Smíšeného výboru pro hodnocení a povyšování na základě konsensu;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________