Language of document :

Sag anlagt den 20. august 2010 - Behnke mod Kommissionen

(Sag F-68/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Thorsten Behnke (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om at indplacere sagsøgeren i præstationsgruppe II og om at tildele ham 5 forfremmelsespoints for hans karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2008.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen om at indplacere sagsøgeren i præstationsgruppe II og om at tildele ham 5 forfremmelsespoints for hans karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2008.

Subsidiært fastslås det, at artikel 8, stk. 4, i de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43 er ulovlig, for så vidt som den tillader, at Det Paritetiske Bedømmelses- og Forfremmelseudvalg vedtager en udtalelse med samstemmighed.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________